A tolmácsolás felhasználói, politikusok, újságírók, konferencia-résztvevők stb. szintén gyakran említik meg a tolmácsolást, vagy mondanak róla negatív vagy pozitív értékítéletet. Több tolmács vállalkozott arra is, hogy nyugdíjba vonulása után megírja emlékiratait, többek között Hitler tolmácsa Paul Schmidt is Statist auf diplomatischer Bühne(1968) címmel. Ezek a könyvek azonban elsősorban az eseményekre és a személyekre ungarisch dolmetscher koncentrálnak és nem magára a tolmácsolásra. Ebben a sorban említendők A. H. Birse Memoirs of an Interpreter (1967), Charles E. Bohlen Witness to History 1929-1969 (1973), Eugen Dollmann Dolmetscher der Diktatoren (1963), Robert B. Ekvall Faithful Echo (1960) és Vernon Walters Silent Missions (1978) című műve. Mindegyik mű nagyon érdekes és számos hasznos ismerettel szolgál a leendő tolmácsok és tolmácsolás iránt érdeklődők számára, nem tekinthetők azonban tolmácsolástörténetnek a szó tudománytörténeti értelmében.

ungarisch deutsch dolmetscher budapest

A tolmácsolás fajtái

A különböző tolmácsolásfajták áttekintésére és rendszerezésére először a lipcsei iskola vállalkozott Otto Kade vezetésével a 70-es évek végén és a 80-as évek elején. Kade holisztikusan közelített a nyelvi közvetítéshez, azonban a tolmácsolás tudományos igényű vizsgálatát önmagára is fontosnak tartotta.

tolmács dolmetscher

A tolmácsolás kategorizálásával kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyakorlat és a köznyelv számos tolmácsolásfajtát különböztet meg, mint pl. kabintolmácsolás, konszekutív (követő) tolmácsolás, filmtolmácsolás, szinkrontolmácsolás, kísérő tolmácsolás, konferenciatolmácsolás, bírósági tolmácsolás stb., azonban ennek során rendkívül következetlenül alkalmazza a különböző klasszifikációs kritériumokat. Hol a hely alapján történik a különbségtétel, ahol a tolmácsolás folyik (kabintolmácsolás), hol a kommunikációs esemény alapján (konferenciatolmácsolás, tárgyalás-tolmácsolás), hol a forrás- és célnyelvi szöveg időbeli viszonya alapján (konszekutív és szimultán tolmácsolás), hol a tolmácsolás iránya alapján (bilaterális és unilaterális tolmácsolás), hol a tolmácsolandó szöveg alapján (filmtolmácsolás, műszaki tolmácsolás) stb. (Kade 1967).

wien ungarisch deutsch dolmetscher

Érdekes megfigyelni, hogy a különböző szempontok alapján lehetséges tolmácsolásfajták közül mindig csak néhány a legelterjedtebb, ezekről a köznyelvben is gyakran hallani, a kevésbé használatos fajtákra a köznyelv nem alkot külön elnevezést. Az egyes nyelvterületek, ill. kultúrkörök között nagy különbségek vannak az egyes tolmácsolásfajták gyakorisága és elterjedtsége tekintetében. német tolmács

A szociális és az összekötő tolmácsolás

Azokban a jóléti országokban, ahol jellemzően nagy a bevándorlás, ahol sokan igyekeznek megtelepedni, mint pl. az Egyesült Államokban vagy Ausztráliában, a legelterjedtebb és leginkább ismert tolmácsolásfajta az ún. „community interpreting” (közösségi vagy szociális tolmácsolás), az állami hivatalokban az ügyintézés során, az egészségügyi ellátásban, az oktatási intézményeknél stb. biztosított tolmácsolás.

városnézés budapest német

Ennek a kommunikációs helyzetnek nyilván mások a jellemzői, mint pl. két üzletember vagy két politikus közötti tolmácsoláskor. Ausztráliában az egyetemeken pl. külön kurzusokat szerveznek leendő szociális tolmácsok számára. Fontos jellemzője ezeknek a helyzeteknek a gyakori váltás, a rövid kérdések és rövid válaszok egymásutánisága, ezt a fajta tolmácsolást nevezzük „liaison interpreting”-nek (összekötő tolmácsolás). Az ausztrál Gentile a szociális és konferenciatolmácsolás közötti különbségeket a következőképpen határozza meg: a szociális tolmács mindig szorosan ott van a kommunikációs partnerek közelében, a kommunikációs partnerek között mindig nagy az információbeli különbség, a két partner szociális státusza rendkívül különböző, továbbá a szociális tolmács mindig egyedül dolgozik, soha nem tolmácsteam tagjaként (Gentile 1996:18). vissza